Κατεβάστε το σενάριο

Συνοδευτικά

  • Αρχείο 1 [59,24 MB]

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [37,46 MB]

Δρόμοι παιχνιδιού

  • Δημιουργός: Χοροζίδου Σαββατούλα

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Ε' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Στο επίκεντρο του σεναρίου αυτού τίθενται οι ιδέες, οι ανάγκες, τα βιώματα του παιδιού και η διεκδίκηση της ενεργού συμμετοχής του στη μετατροπή οδών της γειτονιάς του σε «δρόμους παιχνιδιού». Επιπλέον, στο επίκεντρο του σεναρίου αυτού τίθεται ο επαναπροσδιορισμός της γνώσης του παιδιού που αφορά στον κειμενικό τύπο του επιχειρήματος και η ενίσχυσή της με τη γνώση που εστιάζει στη συνοχή (χρήση δεικτών συνοχής που δηλώνουν αντιπαράθεση, πιθανότητα, που συνδέουν, αιτιολογούν, συμπεραίνουν) του επιχειρηματολογικού του λόγου. Και αυτό γιατί κρίνεται ότι η ικανοποιητική εξοικείωσή του και η αποτελεσματική εκ μέρους του χρήση του «ισχυρού» αυτού αλλά απαιτητικού κειμενικού είδους είναι ένας από τους παράγοντες που είναι δυνατόν να ενδυναμώσει την αυτοπεποίθησή του ότι μπορεί να δράσει και να συμβάλει στην επιθυμητή αλλαγή.
Καταρχήν τα παιδιά παρατηρούν εικόνες και πολυτροπικά κείμενα που τα βοηθούν να εστιάσουν και να αναδείξουν το πρόβλημα: στις σύγχρονες γειτονιές δεν υπάρχει χώρος για παιχνίδι. Κατόπιν, μέσω γνωστικής σύγκρουσης που διενεργείται από τον/την εκπαιδευτικό προβληματίζονται αν μπορούν να δράσουν, ώστε να ικανοποιήσουν την πρωταρχική τους ανάγκη για χώρο παιχνιδιού, που υπονομεύεται απροκάλυπτα. Υποβοηθούνται στον προβληματισμό τους αυτόν, καθώς έρχονται σε επαφή μέσω εικόνων με ευρωπαϊκές αλλά και εγχώριες πρακτικές και εμπειρίες. Έπειτα αναλαμβάνουν δράση με σκοπό να βρουν τρόπο, ώστε να μετατραπεί ένας «δρόμος κατοικίας» της γειτονιάς τους σε «δρόμο παιχνιδιού».
Αξιοποιώντας ως πηγή πληροφοριών ειδικά διαμορφωμένα αρχεία ppt, καταρχήν, συλλέγουν πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν να ενημερωθούν και να σχηματίσουν ισχυρή άποψη για το πώς είναι δυνατό να αλλάξουν την κατάσταση στη γειτονιά τους. Κατόπιν, μέσα από ένα παιχνίδι ρόλων –παιδιά που διεκδικούν/ενήλικες κάτοικοι του δρόμου που αντιδρούν– επινοούν επιχειρήματα υπέρ της δράσης τους (παιδιά) ή προβάλλουν αντιρρήσεις/προβλήματα που την αναιρούν (ενήλικες κάτοικοι του δρόμου). Για τη συμμετοχή τους σε αυτό το παιχνίδι προετοιμάζονται γραπτά, αξιοποιώντας το εργαλείο του επεξεργαστή κειμένου. Κατά την αντιπαράθεση επιδιώκεται συστηματικά η κειμενική ανάπτυξη του επιχειρηματολογικού τους λόγου (δομή και γραμματική). Ακόμη, μέσα από την αντιπαράθεση κωδικοποιούνται και σταδιακά καταγράφονται τα κριτήρια που συνηγορούν στην επιλογή ενός δρόμου ως «δρόμου παιχνιδιού». Στη συνέχεια, μέσω της εφαρμογής www.googleearth.com, επιλέγουν με βάση τα διαμορφωμένα πλέον κριτήρια έναν δρόμο της γειτονιάς τους και μέσω του λογισμικού glogster.edu δημιουργούν μια ψηφιακή αφίσα για το πώς φαντάζονται τη μετατροπή του δρόμου της γειτονιάς τους σε «δρόμο παιχνιδιού», ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες τους. Η ανάρτηση της αφίσας στον δικτυακό τόπο του σχολείου τους δημοσιοποιεί τη δράση τους. Τέλος, ετοιμάζουν μια επιστολή στον Δήμαρχο, εξασκούνται εκ νέου στον επιχειρηματολογικό λόγο αλλά και στη χρήση κειμενικών δεικτών που διασφαλίζουν τη συνοχή του. Η δράση τους εκ νέου δημοσιοποιείται. Οι παιδικές τους ιδέες τοποθετούνται στο επίκεντρο και αναδεικνύονται. Το μάθημα τελειώνει με την αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιστολής στον Δήμαρχο. Σε αυτή συμπεριλαμβάνεται και ενεργός υπερδεσμός με τον δικτυακό τόπο του σχολείου όπου είναι αναρτημένη η αφίσα τους.

Διδακτική Ενότητα→ Ε Δημοτικού
↘ Ενότητα 2: Η ζωή στην πόλη
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πόλη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ουσιαστικά
↘ Αντωνυμίες
↘ Επιρρήματα
↘ Σύνδεσμοι
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Λεξική και προτασιακή σημασία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Ειδησεογραφικά
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Ειδησεογραφικά
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)02/10/2013
Χρονολογία έως09/10/2013
Σχολική μονάδα

Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Νέων Επιβατών

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές