Κατεβάστε το σενάριο

Η πρεσβεία

  • Δημιουργός: Παναγιώτα-Κυριακή Μπιτζελέρη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Με το παρόν σενάριο οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες προσεγγίζουν το ιλιαδικό κείμενο ως προς τη δομή, το περιεχόμενο, τα συναισθήματα των ηρώων και τα ιδεολογικά στοιχεία που εντοπίζονται στο συγκεκριμένο απόσπασμα. Στη συνέχεια, καλούνται να επιβεβαιώσουν ή να αντικρούσουν μια άποψη σχετικά με τον ομηρικό ήρωα σε οργανωμένη παράγραφο αξιοποιώντας στοιχεία της έως τώρα έρευνάς τους αλλά και στοιχεία από άλλα σημεία των ομηρικών επών (Ιλιάδα και Οδύσσεια). Στην προσπάθειά τους αυτή αξιοποιούν και τις προτεινόμενες ψηφιακές πηγές. Σε επόμενη φάση, οι μαθητές συντάσσουν μια ομιλία-απάντηση στον ήρωα που προηγουμένως μελέτησαν, σε μια προσπάθεια να κατανοήσουν εις βάθος και να βιώσουν τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Κατόπιν, τη βιντεοσκοπούν, την προβάλλουν στην ολομέλεια και συζητούν αναφορικά με τις αποκλίσεις των λόγων τους από αυτούς των ηρώων, την πειστικότητά τους κ.ά. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές στέκονται κριτικά απέναντι στον ήρωα του οποίου τα συναισθήματα και την προσωπικότητα μελέτησαν και βίωσαν, είναι σε θέση να αξιολογήσουν αντικειμενικότερα τη συμπεριφορά του και να προβούν σε μία πλήρη ηθογράφησή του, ενώ παράλληλα αντιλαμβάνονται εναργέστερα τα στοιχεία που συμβάλλουν στην πειστικότητα ενός προφορικού λόγου.

Διδακτική Ενότητα→ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
↘ Β Γυμνασίου
↘ Ιλιάδα
↘ Ι 225-431
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Επική ποίηση
→ Όμηρος
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Παράγραφος
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Απαγγελία-αφήγηση-δραματοποίηση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Δημιουργική γραφή (creative writing)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Απαγγελία/αφήγηση/ανάγνωση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)01/04/2014
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση