Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Οι μηχανές στη ζωή του ανθρώπου [34,08 MB]

Οι μηχανές στη ζωή του ανθρώπου

  • Δημιουργός: Νίκος Αμανατίδης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το σενάριο αφορμάται από την ενότητα 2.4 του β΄τεύχους της Γλώσσας και συγκεκριμένα από το κείμενο «Μηχανές του Μέλλοντος». Στο κείμενο αυτό γίνεται αναφορά στα ρομπότ ως μελλοντικές μηχανές, καθώς και στη χρηστικότητα και τη λειτουργικότητά τους στη ζωή του ανθρώπου. Μέσα από το επίκαιρο αυτό κείμενο το συγκεκριμένο σενάριο αποσκοπεί στο να αναπτύξει στους/στις μαθητές/-τριες τις δεξιότητες της διερεύνησης και της επιλογής πληροφοριών, της δημιουργικότητας μέσα από την κατασκευή μηχανών, καθώς και της παρουσίασης και περιγραφής αλλά και της ενίσχυσης του επικοινωνιακού γραμματισμού και της ικανότητας του μαθητή για συνεργασία και συλλογική εποικοδομητική δημιουργία.Επιπλέον, επιχειρείται να ενισχυθούν οι δεξιότητες της κριτικής ανίχνευσης και αξιολόγησης των πηγών πληροφόρησης και γνώσεων από το διαδίκτυο. Ο γραμματικός στόχος της ενότητας είναι η γνώση, η κατανόηση και ορθή χρήση των ακόλουθων: τα αόριστα και οριστικά άρθρα, οι μετοχές, ο παρατατικός χρόνος και τα παράγωγα λέξεων. Οι μαθητές δημιουργούν και παρουσιάζουν τις κατασκευές τους με τη συνεργασία και τον συντονισμό του εκπαιδευτικού. Οι νέοι γραμματισμοί, όπως ο κριτικός, ο τεχνολογικός, ο διερευνητικός, ο συνεργατικός καθώς και ο επικοινωνιακός, κυριαρχούν στο σενάριο.

Διδακτική Ενότητα→ Γ Δημοτικού
↘ Ενότητα 2.4: Άνθρωποι και μηχανές
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Άρθρα
↘ Ουσιαστικά
↘ Επίθετα
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Όροι της πρότασης
↘ Ονοματικό σύνολο
↘ Ρηματικό σύνολο
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Πολυσημία
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Οδηγίες χρήσης
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια13+ διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)20/5/2014
Χρονολογία έως06/06/2014
Σχολική μονάδα

1o Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Α.Π.Θ.

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση