Κατεβάστε το σενάριο

Συνοδευτικά

  • Αρχείο 1 [3,02 MB]

Ο θείος Παύλος

  • Δημιουργός: Ειρήνη Τζοβλά

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το παρόν σενάριο αφορμάται από το περιεχόμενο της ενότητας Ο θείος Παύλος του σχολικού βιβλίου «Γλώσσα Α΄ Δημοτικού», για να φέρει τους μαθητές σε επαφή με την Αφρική, τη φύση και την κουλτούρα της και, στη συνέχεια, να τους εμπλέξει στη δημιουργία ψηφιακής αφίσας με στοιχεία της συγκεκριμένης ηπείρου. Τέλος, προεκτείνοντας την εργασία 2 του Τετραδίου Εργασιών (τεύχος β΄, σ. 28), το σενάριο καλεί τους μαθητές να δημιουργήσουν την ψηφιακή τους ταυτότητα με τη χρήση διαδικτυακού λογισμικού και εξυπηρετεί τους γλωσσικούς στόχους της ενότητας με την ανίχνευση των υπό διδασκαλία συμπλεγμάτων μέσα από μια ψηφιακή αφήγηση.

Διδακτική Ενότητα→ Α Δημοτικού
↘ Ενότητα 6: Το χαμένο κλειδί
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Ταξίδι-Ελλάδα-Άλλοι τόποι
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ουσιαστικά
↘ Επίθετα
↘ Ρήματα
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Όροι της πρότασης
↘ Ονοματικό σύνολο
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Γραφή
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)01/2014
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ