Κατεβάστε το σενάριο

Συνοδευτικά

  • Κινηματογράφος – θέατρο [64,61 KB]

Τεκμήρια

  • Κινηματογράφος – θέατρο [4,16 MB]

Κινηματογράφος - Θέατρο

  • Δημιουργός: Νικόλαος Μπαλκίζας

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: ΣΤ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Περιλαμβάνονται δραστηριότητες και ασκήσεις που σχετίζονται με τις θεματικές περιοχές που θίγονται στη συγκεκριμένη ενότητα του βιβλίου και δίνουν αφορμή για περαιτέρω επεξεργασία, όπως η καλύτερη γνωριμία με τον κινηματογράφο και την ιστορία του, και με τον γνήσιο εκφραστή του τον Τσάρλι Τσάπλιν, αλλά και με το θέατρο, καθώς και με τα συναφή με αυτό. Επίσης περιλαμβάνονται δραστηριότητες και ασκήσεις που αφορούν θέματα της νέας ελληνικής, όπως η χρήση του συλλαβισμού και η μελέτη της κλίσης των επιθέτων σε -ης, -ης, -ες. Αξιοποιούνται, τέλος, οι δυνατότητες που προσφέρει ο επεξεργαστής κειμένου στη διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας.

Διδακτική Ενότητα→ ΣΤ Δημοτικού
↘ Ενότητα 15: Κινηματογράφος - θέατρο
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Επίθετα
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Σύνθεση
↘ Πολυσημία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Γραφή
↘ Συλλαβισμός
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)08/04/2013
Χρονολογία έως18/04/2013
Σχολική μονάδα

5ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών