Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [5,81 MB]

Από την ποίηση στη Γλώσσα

  • Δημιουργός: Ελένη Γούλα

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Η εφαρμογή αυτή έχει στόχο να ενεργοποιήσει τη φαντασία και την έκφραση των μαθητών, έτσι ώστε να δημιουργήσουν αβίαστα κείμενα που να εκφράζουν απόψεις και ιδέες σχετικά με την παράδοση και την ελληνικότητα, θέμα που διδάσκεται και αποτελεί μέρος της εξεταστέας ύλης των Πανελληνίων εξετάσεων. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας, αρχικά, ως κύριο σημείο αναφοράς όχι τα δοκιμιακά κείμενα, αλλά στίχους και μουσική, επιχειρεί να δημιουργήσει προβληματισμούς άμεσους και πιο γνήσιους, ώστε να ενισχύσει την εκφραστική ανταπόκριση. Στη συνέχεια βέβαια οι μαθητές – λόγω της ιδιαιτερότητας που έχει η Γ΄ τάξη – ανατρέχουν και στα κείμενα, ενώ μέσα από τη διαδικασία αναζήτησης βίντεο στο διαδίκτυο επιδιώκεται να προβληματιστούν για τη χρήση του σύγχρονου αυτού μέσου.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Γ Λυκείου
↘ Παράρτημα: διαβάζω και γράφω
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Σχήματα λόγου
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Πολυσημία
↘ Γραφή
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Παράγραφος
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Έκθεση (σχολικού τύπου)
↘ Δοκίμιο
↘ Λογοτεχνικά γένη και είδη
↘ Ποίηση-ποίημα
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Σχήματα λόγου
↘ Σύμβολο
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Περίληψη
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Παράγραφος
↘ Έκθεση (σχολικού τύπου)
↘ Δοκίμιο
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Απαγγελία-αφήγηση-δραματοποίηση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Ανάπτυξη δοκιμίου (essay)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Απαγγελία/αφήγηση/ανάγνωση
↘ Μουσική-τραγούδι
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)14/03/2013
Χρονολογία έως21/03/2013
Σχολική μονάδα

Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές