Κατεβάστε το σενάριο

Συνοδευτικά

  • suntrofia_me_ena_imerologio_sunodeutiko_uliko [4,66 MB]

Συντροφιά... με ένα ημερολόγιο

  • Δημιουργός: Σοφία Κολοσίδου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το σενάριο κινείται γύρω από τον όρο «ημερολόγιο» και τις διαφορετικές σημασίες που μπορούμε να του αποδώσουμε. Αρχικά, εισάγεται το θέμα με τη βοήθεια της προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών για τα ημερολόγια και τη συμπλήρωση ή διόρθωση των απόψεών τους με τη χρήση του ηλεκτρονικού λεξικού. Στη συνέχεια, τα παιδιά, χωρισμένα σε ομάδες, έρχονται σε επαφή με τα χαρακτηριστικά τριών ειδών ημερολογίου (τοίχου, τσέπης και επιτραπέζιο) και συγγράφουν ένα κείμενο, το οποίο εμπλουτίζεται με φωτογραφικό υλικό από κάποια άλλη ομάδα. Έπειτα, διεξάγεται μια μικρή έρευνα με αφορμή την ενδεχόμενη επιθυμία των μαθητών/τριών να αγοράσουν ένα ημερολόγιο. Η έρευνα αφορά τη θεματολογία διαφόρων ημερολογίων (τα οποία έχουν μορφή ατζέντας) σε συνάρτηση με το κόστος τους. Ζητούμενο εδώ είναι να αντιληφθούν οι μαθητές/τριες τη σημαντικότητα της αναζήτησης και οργάνωσης πληροφοριών πριν την απόφαση αγοράς οποιουδήποτε προϊόντος και τον μικρό βαθμό δυσκολίας για κάτι τέτοιο, αν γνωρίζει κανείς τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να κινηθεί.
Ακολουθεί η επεξεργασία υπερκειμένων με θέμα τη μέτρηση του χρόνου. Στόχος εδώ είναι η εξοικείωση με την πολλαπλή διαστρωμάτωση της οργάνωσης των πληροφοριών ενός κειμένου, και όχι τη γραμμική ανάγνωσή του. Οι ομάδες καλούνται στο τέλος να συν-κατασκευάσουν απαντήσεις σε ασκήσεις στο Google Drive ανιχνεύοντας τις δυνατότητες παράλληλης γραφής και συγκρίνοντάς τες με τις πιο παραδοσιακού τύπου αντίστοιχες συνεργατικές πρακτικές που εφάρμοσαν στην προηγούμενη δραστηριότητα. Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες εξετάζουν ιστοσελίδες όπου η χρήση ημερολογίων έχει διαφορετικό κίνητρο (π.χ. ενημερωτικό χαρακτήρα για συμμετοχή σε ψυχαγωγικές πρακτικές) ή διαφορετικό αποτέλεσμα (π.χ. τα ημερολόγια ως ιστορική πηγή). Τέλος, συνδέεται η έννοια του χρόνου με την τέχνη και εξετάζεται η ζωγραφική του Νταλί και η ποίηση του Καβάφη. Ολοκληρώνονται οι δραστηριότητες με τη δημιουργία ενός ομαδικού ημερολογίου, το οποίο επιμελούνται τα ίδια τα παιδιά.

Διδακτική Ενότητα→ Γ Δημοτικού
↘ Ενότητα 2.3: Έλα στην παρέα μας!
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ουσιαστικά
↘ Επίθετα
↘ Σύνταξη
↘ Ονοματικό σύνολο
↘ Ρηματικό σύνολο
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Οικογένειες λέξεων
↘ Γραφή
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Ιστολόγια
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Ιστολόγια
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Λογοτεχνία
↘ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Ιστορία
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Εικαστικά
↘ Γεωλογία-Γεωγραφία
↘ Φυσική
↘ Μαθηματικά
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια13+ διδακτικές ώρες
Σχόλια πάνω στη χρονική διάρκεια

Η προτεινόμενη χρονική διάρκεια είναι καθαρά ενδεικτική. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να προσαρμόσει τις δραστηριότητες του σεναρίου με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνονται στα χρονικά πλαίσια που θέλει να αφιερώσει για την εφαρμογή τους.

Χρονολογία (από)01/2014
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση