Κατεβάστε το σενάριο

Πάμε σχολείο με... το σινεμά και το θέατρο

  • Δημιουργός: Μαρία Παρασκευά

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Περίληψη

To σενάριο εναλλακτικά θα μπορούσε να έχει τίτλο: «εικόνες/αναπαραστάσεις του σχολείου μέσα από το σινεμά και το θέατρο»∙ μέσα από την προβολή κινηματογραφικών ή θεατρικών αποσπασμάτων με θέμα το σχολείο, οι μαθητές καλούνται αρχικά να προβληματιστούν πάνω στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, αλλά και στους εκφραστικούς τρόπους με τους οποίους οι συγκεκριμένες τέχνες την αποτυπώνουν και στη συνέχεια να αναπλάσουν στιγμιότυπα μέσα από τις αφηγήσεις τους. Καταλήγουν στη δημιουργία ενός κειμένου που σε προσχεδιασμένο προφορικό λόγο προσπαθεί να πείσει τη σχολική κοινότητα για την ανάγκη να αξιοποιηθεί το σενάριο σε σχολική εκδήλωση με θέμα «πάμε σχολείο με… το σινεμά και το θέατρο», μέσα στο πλαίσιο που δίνεται αναλυτικά στο τελευταίο φύλλο εργασίας.

Απώτερος στόχος του σεναρίου, μεταξύ άλλων, από πλευράς γνώσεων για τον κόσμο είναι η κριτική θέαση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και η ανάδειξη της σχέσης του σχολείου με την κοινωνία, σε αντίθεση με τη διαδεδομένη κοινωνικά άποψη που προβάλλει το σχολείο ως ουδέτερο και αποπολιτικοποιημένο μέσο πρακτικών γραμματισμού. Παράλληλα, σε ό,τι σχετίζεται με τις γνώσεις για τη γλώσσα, το σενάριο, αντιμετωπίζοντας το σινεμά και το θέατρο ως μέσα αναγνωστικής πρακτικής της πραγματικότητας, αποβλέπει στη γενικότερη επαφή με τις πρακτικές οπτικού γραμματισμού, τα εκφραστικά μέσα και τους τρόπους παραγωγής νοήματος των πολυτροπικών κειμένων, όπως είναι για παράδειγμα η κινηματογραφική ταινία. Επιπλέον, επιχειρεί να εξασκήσει την αφηγηματική δεξιότητα των παιδιών μέσα από συγκεκριμένη οπτική γωνία και να επικαλεστεί τις προεκτάσεις της στη διάπλαση ταυτοτήτων αλλά και στην αναμόρφωση της πραγματικότητας γύρω μας μέσω της γλώσσας. Τέλος, ζητά από τους μαθητές να ανασυνθέσουν τις γνώσεις για τον κόσμο που αποκόμισαν από το σενάριο με την προετοιμασία ενός υβριδικού κειμένου επιχειρηματολογίας σε προσχεδιασμένο προφορικό λόγο και σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό/κοινωνικό πλαίσιο.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Α Γυμνασίου
↘ Οι πρώτες μέρες σ’ ένα νέο σχολείο
↘ Επικοινωνία στο σχολείο
↘ Γνωρίζω το μαγικό κόσμο του θεάτρου και του κινηματογράφου
↘ Αθλητισμός και Ολυμπιακοί Αγώνες: παρακολουθώ και συμμετέχω
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άνθρωπος-Ενηλικίωση, εφηβεία-Φύλα
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Σχολική ζωή
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Παράγραφος
↘ Περίληψη
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Θεατρικές σειρές
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Έκθεση (σχολικού τύπου)
↘ Δοκίμιο
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Πραγματολογία - κειμενογλωσσολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Κειμενικά είδη
↘ Επιστολές/προσκλήσεις
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Θεατρικές σειρές
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Έκθεση (σχολικού τύπου)
↘ Δοκίμιο
↘ Ιστολόγια
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)04/ 2014
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές