Κατεβάστε το σενάριο

Ιστορίες με φίλες και με φίλους

  • Δημιουργός: Μαρία Λαζαρίδου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Ε' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το παρόν σενάριο προσπαθεί να διερευνήσει την έννοια της φιλίας σε δεκάχρονα παιδιά μέσα από δραστηριότητες κυρίως δημιουργικές, όπως είναι ο καταιγισμός ιδεών, η σύλληψη ιστοριών και ο μετασχηματισμός τους σε κόμικς. Παράλληλα, τα παιδιά θα αναζητήσουν σε ηλεκτρονικό λεξικό την ετυμολογία της λέξης «φίλος», θα καταγράψουν παράγωγα και σύνθετά της, θα αναζητήσουν κάποια από αυτά σε αυθεντικά κείμενα (σώματα κειμένων) και θα κληθούν να τα εντάξουν σε δραστηριότητες παραγωγής λόγου.
Επιπλέον, οι μαθητές και οι μαθήτριες σε ερευνητικό ρόλο θα διερευνήσουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον τους τρόπους επικοινωνίας των ενηλίκων με τους φίλους και τις φίλες τους, θα τους συγκρίνουν με τους δικούς τους και θα αποπειραθούν να εξαγάγουν συμπεράσματα και να σταθούν κριτικά απέναντι στη διεύρυνση/τροποποίηση του όρου «φίλος» στη σημερινή εποχή με την επίδραση της τεχνολογίας και του Web 2.0. Επιδιώκεται ο προβληματισμός και η κριτική στάση απέναντι σε ψηφιακούς «φίλους».
Στο σενάριο δίνεται η ευκαιρία εμπλοκής και των οικογενειών των παιδιών.

Διδακτική Ενότητα→ Ε Δημοτικού
↘ Ενότητα 6: Οι φίλοι μας, οι φίλες μας
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Όροι της πρότασης
↘ Ονοματικό σύνολο
↘ Ρηματικό σύνολο
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Ετυμολογία
↘ Οικογένειες λέξεων
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Κειμενικά είδη
↘ Έρευνες/μελέτες
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Επιστολές/προσκλήσεις
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Οδηγίες χρήσης
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Θεατρικές σειρές
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Παράγραφος
↘ Έκθεση (σχολικού τύπου)
↘ Δοκίμιο
↘ Ιστολόγια
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εκτός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)11/2013
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές