Πρινές (αρχ. Ελεύθερνα), Ρέθυμνο, Κρήτη

Τίτλος Είδος επιγραφής Είδος Φωτογραφία
Λ3536 Επιτύμβιο μνημείο (;)
Ε111 Συνθήκη Πλάκα
In situ Πεσσός
ΧΡ1651 Επιστόμιο Έλασμα
In situ Αρχιτεκτονικό σημείο Αρχιτεκτονικό μέλος
In situ Αρχιτεκτονικό σημείο Αρχιτεκτονικό μέλος
In situ Αρχιτεκτονικό σημείο Αρχιτεκτονικό μέλος
In situ Πίθος
Π5152 Υπογραφή καλλιτέχνη Ειδώλιο (;)
In situ Αρχιτεκτονικό μέλος
Π10588 Κέραμος
E78
Λ686 Τριπτήρας (;)
E77α-β Στήλη
Ε74 Βάση
E230 Αρχιτεκτονικό μέλος
Ε67 Νόμος Δόμος
Π10516 Εμπορική Αμφορέας
Ε246
Μ2487

Σελίδες

Subscribe to Πρινές (αρχ. Ελεύθερνα), Ρέθυμνο, Κρήτη