Βέροια

Συγγραφέας Παραπομπή
Hatzfeld 1911

Hatzfeld 1911, 238, αρ. 6

Hatzfeld 1911

Hatzfeld 1911, 237-238, αρ. 6

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 70, πίν. XV

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 76

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 69, πίν. XV

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 64, πίν. XIII

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 63, πίν. XIII

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 62, πίν. XII

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 61, πίν. XII

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 60, πίν. XI

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 57, πίν. X

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 56

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 295, appendice II, πίν. LXV

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 294, πίν. LXV

Feissel 1983

Feissel 1983,  αρ. 58

Edson 1934

Edson 1934, 229-232

Delacoulonche

Delacoulonche, 114 et 261, αρ. 65

ΕΚΜ 1, Βέροια

ΕΚΜ 1, Βέροια 62

ΕΚΜ 1, Βέροια

ΕΚΜ 1, Βέροια 219

Cormack 1968

Cormack 1968, 196-198, αρ. 5, πίν. 34a

Σελίδες

Subscribe to Βέροια