λεξιλόγιο

Συγγραφέας Παραπομπή
Αίλιος Ηρωδιανός

Φιλέταιρος  121 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Φιλέταιρος  120 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ παθῶν 3.2.376.27-28 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσωδίας 3.1.142.3-7  (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.40.22 (Lentz)

Αθήναιος

Δειπνοσοφισταί 7.122.13-17

Αθήναιος

Δειπνοσοφισταί 15.28.38 Kaibel

Αθήναιος

Δειπνοσοφισταί 4.78.52 Kaibel

Αθήναιος

Δειπνοσοφισταί 3.94.9 Kaibel

Αθήναιος

Δειπνοσοφισταί 4.78.35  Kaibel

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 17.108.1-2

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 18.39.4

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 18.36.6/7

Φρύνιχος

Εκλογαί 383

Στράττις

απ. 32 CAF

Στράβων

Γεωγραφικά 7a.1.2

Σούδα

λ. σιγύνη

Σούδα

λ. σάρισσα

Σούδα

λ. ὁπλῖται

Σούδα

λ. ἄργελλα

Σελίδες

Subscribe to λεξιλόγιο