Αρχαίες Πηγές

Κατηγορία πηγής Συγγραφέας Παραπομπή Χρονολόγηση
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 266

6ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 267

5ος-6ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 268

5ος/6ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 269

5ος-6ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 270

5ος-6ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 268

5ος/6ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 272

5ος/6ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 273, πίν. LXI

4ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 274

5ος/6ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 275

4ος αι. μ.Χ.

Σελίδες