Αρχαίες Πηγές

Κατηγορία πηγής Συγγραφέας Παραπομπή Χρονολόγηση
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 232

4ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 233, πίν. LIV

4ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 24

5ος/6ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 241

4ος-5ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 247, πίν. LVIII

5ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 253

5ος/6ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 254

5ος/6ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 255

5ος/6ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 256

5ος/6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 26, πίν. V

5ος-6ος αι. μ.Χ.

Σελίδες