Αρχαίες Πηγές

Κατηγορία πηγής Συγγραφέας Παραπομπή Χρονολόγηση
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 209

6ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 211

5ος/6ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 212, πίν. L

4ος-5ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 215

5ος-6ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 217

5ος-6ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 222, πίν. LI-LII

5ος-6ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 224

5ος/6ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 227

4ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 228

6ος αι. π.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 230, πίν. LIV

5ος-6ος αι. μ.Χ.

Σελίδες