Αρχαίες Πηγές

Κατηγορία πηγής Συγγραφέας Παραπομπή Χρονολόγηση
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 14, p.IV

4ος-5ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 165, πίν. XXXIX

5ος-6ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 179, και add. P.250, πίν. XLIII

4ος-5ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 180, πίν. XLIII

5ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 181

5ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 193, πίν. XLVI (IG X.2.1.998 & 999)

4ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 20

5ος-6ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 21

5ος-6ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 22

5ος/6ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 208

5ος/6ος αι. μ.Χ.

Σελίδες