Εύδοξος ο Κνίδιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

απ. 308 Lasserre

Χωρίο / Κείμενο: 

Σιντία· πόλις Μακεδονίας πρὸς τῇ Θρᾴκῃ, ὡς Εὔδοξος ἐν τετάρτῳ Γῆς Περιόδου.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Για την μακεδονική πόλη Σιντία.

Θεματική περιοχή: