Μθ2246: Σημείο γραπτό

Τοποθεσία:

Φωτογραφία: 
Σχέδιο: 

ΒΑΣΗ