9

9. Πίνακας με την εξέλιξη του αλφαβήτου (από το φοινικικό στο αρχαίο ελληνικό) και την προφορά των γραμμάτων στα αρχαία ελληνικά.

Αρχείο: