7

7. Συγκριτικός πίνακας βασικών σημείων της αιγυπτιακής ιερογλυφικής, του φοινικικού, του αρχαίου ελληνικού και του λατινικού αλφαβήτου.

Πηγή: The Greek script. Catalogue of an Exhibition of Copies, Hellenic Ministry of Culture, Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού. [σελ. 47].