55

55. Η συμβολή της μεθόδου RTI στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς:

http://culturalheritageimaging.org/Technologies/RTI/