54

54. Φωτογραφίες και σχέδια από το αρχείο της L. Jeffery.

Πηγή: http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/