51

51. Ξύλινος αναθηματικός πίνακας (αντίγραφο του πρωτότυπου ο οποίος είναι αρκετά φθαρμένος) με αναπαράσταση πομπής θυσίας με γυναίκες και παιδιά. Σπήλαιο Πιτσών Κορινθίας, τέλη 6ου αιώνα π.Χ. Πρόκειται για τον καλύτερα σωζόμενο από τους τέσσερις ξύλινους επιζωγραφισμένους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν σπάνια δείγματα αρχαϊκής ζωγραφικής και η διάσωσή τους οφείλεται στις ειδικές συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας στο εσωτερικό του σπηλαίου. Η επιγραφή, γραμμένη με μαύρο χρώμα στην επιφάνεια του πίνακα, σε κορινθιακό αρχαϊκό αλφάβητο. Διακρίνονται τμήματα από τη γραπτή επιγραφή: δύο γυναικεία ονόματα (Εὐθυδίκα και Εὐκολίς), η αναθηματική φράση (ἀνέθεκε ταῖς Νύμφαις) και στο δεξιό άκρο σε κάθετη διάταξη το εθνικό του ζωγράφου (ὁ Κορίνθιος).

Πηγή: http://odysseus.culture.gr/h/4/gh431.jsp?obj_id=4585&mm_id=2179