50

50. Τιμητική επιγραφή, την οποία ανήγειραν οι έφηβοι προς τιμήν του γυμνασίαρχου Κρεινία. 1ος αιώνας μ.Χ. Καλίνδοια Μακεδονίας.

Πηγή: Σβέρκος Η. & Σισμανίδης Κ. Μια νέα τιμητική επιγραφή των εφήβων από τα Καλίνδοια. Τεκμήρια 10, 2011, 185—211.