47

47. Επιγραφή «χωρίς νόημα» (nonsense inscriptions) σε καλυκωτό κρατήρα από την Απουλία. Περ. 400 π.Χ. Metropolitan Museum of Art, New York.

Απεικονίζονται τρεις ηθοποιοί με μάσκες να συνδιαλέγονται (πρόκειται για τη μοναδική αναπαράσταση θεατρικού διαλόγου σε αγγείο) σε μια σκηνή θεατρικού έργου. Το πρόσωπο το οποίο κρατά στο χέρι του ραβδί πιθανόν απεικονίζει Σκύθη που εκτελεί αστυνομικά καθήκοντα στην Αθήνα και εκφωνεί μια μη αναγνωρίσιμη λέξη (ΝΟΡΑΡΕΤΤΕΒΛΟ). Σύμφωνα με μια ερμηνεία αυτή η λέξη δεν στερείται νοήματος αλλά ανήκει σε μια μη ελληνική γλώσσα και γι’ αυτό εκφωνείται από έναν ξένο.

 

Πηγή: Mayor A., Colarusso J. & Saunders D. Making Sense of Nonsense Inscriptions Associated with Amazons and Skythians on Athenian Vases. Hesperia 83, 2014, 447-493. [467, εικ. 6].