45

45. Προσκυνηματική επιγραφή με χάραγμα ποδιών σε  βράχο. Σαμώνιον ιερό, ανατολική Κρήτη, αρχές 6ου αιώνα π.Χ.

Πηγή: Guarducci, M. ed. 1942. Inscriptiones Creticae. Vol. 3, Tituli Cretae orientalis [IC III.vii.4].

 Δηνίō <τ>οίδε πόδες.