44

44. Νομική επιγραφή σε λίθο, γραμμένη βουστροφηδόν σε ετεοκρητική γλώσσα. Πραισός, Κρήτη, 6ος αιώνας π.Χ.

Η επιγραφή αυτή μαζί με άλλες τέσσερις επιγραφές από την Πραισό και μία από τη Δρήρο είναι γραμμένες σε ελληνικό αλφάβητο αλλά σε μία άγνωστη μέχρι σήμερα γλώσσα, στην οποία οι μελετητές έδωσαν το όνομα "ετεοκρητική", επειδή θεώρησαν ότι παραπέμπει στους αυτόχθονες, πρώτους, «γνήσιους» κατοίκους της μινωικής Κρήτης.

Πηγή: Duhoux, Y. 1982. L’Étéocrétois. Les textes-la langue. Amsterdam: J. C. Gieben. [63—68, εικ. 18].

Κείμενο

              [— —]ν καλμιτκ․

              ος | βαρξε | α[․]․ο[— —]              

              [— —]αρκ[․]αγσετ | με․․

              αρκρκοκλες̣ | ․ε․[— —]

              [— —]ασεγ․ναν<αι>τ