43

43. Νομική επιγραφή σε λίθο γραμμένη βουστροφηδόν. Δρήρος, Νεάπολη Κρήτης, αρχές 7ου αιώνα π.Χ. Αρχαιολογική Συλλογή Νεάπολης.

Οι αρχαϊκές νομικές επιγραφές της Δρἠρου αποτελούν τις αρχαιότερες νομικές επιγραφές της Ευρώπης. Λίγο μεταγενέστερες είναι οι νομικές επιγραφές από την Γόρτυνα, την Αξό και την Ελεύθερνα της Κρήτης.

Πηγή: Guarducci EC I 187, 4.

Κείμενο:http://epigraphy.packhum.org/text/201238?hs=275-282%2C437-444

ἇδ’ ἔϝαδε | πόλι| ἐπεί κα κ̣οσμήσει | δέκα ϝετίōν τὸν ἀ-

ϝτὸν | μὴ κόσμε̄ν, | αἰ δὲ κοσμήσιε, | ὀ(π)ε̑̄ δικακσιε, | ἀϝτὸν ὀπῆλεν  |

διπλεῖ | καϝτὸν <θιοσόλοιον>

ἄκρηστον | ἦμεν, | ἆς δο̄́οι, | κὄ̄τι κοσμησιε | μηδὲν ἤμην. vac.

       ὀμόται δὲ | κόσμος | κōἰ δάμιοι | κōἰ | ἴκατι | οἰ τᾶς πόλ̣[ιο]ς̣. vac.