42

42. Νομική επιγραφή σε λίθο. Δρήρος, Νεάπολη Κρήτης, αρχές 7ου αιώνα π.Χ.

Δίγλωσση επιγραφή, γραμμένη σε ελληνική και ετεοκρητική γλώσσα. Πηγή: Duhoux, Y. 1982. L’Étéocrétois. Les textes-la langue. Amsterdam: J. C. Gieben. [37—54, εικ. 11].

Κείμενο:

․ρμαϝ | ετ |  ισαλαβρετ̣ κομν

․δ | μεν | ιναι | ισαλυρια | λυο

․․τον τυρον μη α․οαοι ἔϝαδ-

ε τυρο․․․μ̣υνα․οα․ενη̣[ — —]

ματριταια[— —]                            5

[... [— —Δᾱ]-

μᾱτρὶ ταῖ Ἀ[ρτέμιτι Ἀ[φροδίτῃ? Ἀ[μφιώνῃ? — —]