41

41. Τα λυγρά σήματα στη Ζ ραψωδία της Ιλιάδας ερμηνεύονται συχνά ως η πρωιμότερη αναφορά σε γραφή στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία. Ο Προίτος, βασιλιάς της Έφυρας, όπου είχε καταφύγει ο Βελλεροφόντης, στέλνει στον πεθερό του, βασιλιά της Λυκίας την εντολή να σκοτώσει τον Βελλεροφόντη, επειδή δήθεν προσπάθησε να αποπλανήσει τη γυναίκα του. Η φονική εντολή ήταν χαραγμένη σε πτυκτό πίνακα (πιθανότατα ξύλινο σφραγισμένο δίπτυχο) και τη μετέφερε ο ίδιος ο Βελλεροφόντης. Ωστόσο, ακόμα κι αν αναφέρεται σε γραφή, και όχι σε άλλα σημεία ή σύμβολα, δεν είναι βέβαιο ότι πρόκειται για αλφαβητική γραφή.

Ζ 168‒170: πέμπε δέ μιν Λυκίηνδε, πόρεν δ’ ὅ γε σήματα λυγρά, / γράψας ἐν πίνακι πτυκτῷ θυμοφθόρα πολλά, / δεῖξαι δ’ ἠνώγειν ᾧ πενθερῷ, ὄφρ’ ἀπόλοιτο