36

36. Αγγείο πόσης από τη Λέσβο (κύπελλο του Φιλίωνα) με εγχάρακτη επιγραφή. Μεθώνη Πιερίας, ύστερος 8ος—αρχές 7ου αιώνα π.Χ. Η επί τα λαιά (από δεξιά προς τα αριστερά) επιγραφή γραμμένη σε αλφάβητο με αιολικά στοιχεία και μάλλον σε ιωνική διάλεκτο δηλώνει τον κάτοχο του αντικειμένου (εἰμί+γενική κτητική). Ανήκει στην κατηγορία των πρωιμότερων αλφαβητικών επιγραφών μαζί με τον σκύφο του Ακεσάνδρου, το ποτήριον του Νέστορος και την οινοχόη του Διπύλου.

Κείμενο:

ΦΙΛΙΟΝΟΣΕΜΙ          ←

Φιλίνος μί.              ←

Πηγή: MethonePieriasI: Μ. Μπέσιος, Γ. Ζ. Τζιφόπουλος, Α. Κοτσώνας. 2012. Μεθώνη Πιερίας Ι: Επιγραφές, χαράγματα και εμπορικά σύμβολα στη γεωμετρική και αρχαϊκή κεραμική από τοΥπόγειο’ της Μεθώνης Πιερίας στη Μακεδονία, επιμέλεια Γ. Ζ. Τζιφόπουλος, Θεσσαλονίκη. [σελ. 337—339, αρ. 1].