35

35. Ευβοϊκός σκύφος (σκύφος του Ακεσάνδρου) με εγχάρακτη επιγραφή περιμετρικά στο σώμα. Μεθώνη Πιερίας, τέλη 8ου—αρχές 7ου αιώνα π.Χ. Η επί τα λαιά (από δεξιά προς τα αριστερά) επιγραφή, γραμμένη στο ευβοϊκό αλφάβητο της Ερέτριας και σε ιωνική διάλεκτο, αρχίζει με τη δήλωση του κατόχου του αντικειμένου σε πεζό και συνεχίζει έμμετρα, μάλλον σε ιαμβικό ρυθμό. Με βάση τη συμπλήρωση του κειμένου ([κhρε̄μ- ή ὀμμ]άτο̄ν στερε̄́σ[ετα]ι) η επιγραφή εντάσσεται σε ένα σύνολο επιγραφών σε αγγεία (με πιο γνωστή την λίγο μεταγενέστερη «λήκυθο της Ταταίης») με κοινό μοτίβο την υποτιθέμενη κλοπή του αγγείου και την επακόλουθη «αυστηρή» τιμωρία, η οποία δεν συμφωνεί με την ευτέλεια του αντικειμένου.  

Κείμενο:

                                                                                                            

ΗΑΚΕΣΑΝΔΡΟΕΜ[..........c.22..........]ΕΙ̣ΤΕΤΟ[..c.6..]ΜΕΚ[..c.6..]ΑΤΟΝΣΤΕΡΕ           ←

Σ[ΕΤΑ]Ι                                                                                             ←

 

hΑκεσάνδρ μ[ὶ ..........c.22..........]ει̣τετο[..c.6..]μεκ[..c.6..]ατον στερ ←

σ[ετα]ι.                                                                                              ←

                                                                      

Πηγή: MethonePieriasI: Μ. Μπέσιος, Γ. Ζ. Τζιφόπουλος, Α. Κοτσώνας. 2012. Μεθώνη Πιερίας Ι: Επιγραφές, χαράγματα και εμπορικά σύμβολα στη γεωμετρική και αρχαϊκή κεραμική από τοΥπόγειο’ της Μεθώνης Πιερίας στη Μακεδονία, επιμέλεια Γ. Ζ. Τζιφόπουλος, Θεσσαλονίκη. [σελ. 339—343, αρ. 2].