31

31. Σκηνή πεταλισμού-εκφυλλοφορίας σε ερυθρόμορφο αττικό αμφορέα που αποδίδεται στον ζωγράφο Συλέα, 480 π.Χ. Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City, Missuri, USA.

Πηγή: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red-figure_amphora_by_the_Syleus_Painter,_Athens,_c._480_BCE_-_Nelson-Atkins_Museum_of_Art_-_DSC08171.JPG