30

30. Επιγραφή σε αμφορέα, 540—530 π.Χ. Ο ζωγράφος αστειεύεται με την αξία του έργου του και αποτρέπει κάποιον να αγγίξει το αγγείο (Δύο οβολοί. Μη με αγγίζεις).

Πηγή: von Bothmer, D. The Amasis Painter and His World. Vase Painting in Sixth Century Athens, New York & London: The J. Paul Getty Museum, 31, εικ. 18.