24

24. Γραπτή επιγραφή σε αττικό μελανόμορφο αμφορέα με παράσταση του θεού Διόνυσου και του γιού του, Οινοπίονα. Vulci, Ιταλία, περ. 540—530 π.Χ. Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο.

Γραμμένα επί τα λαιά το όνομα του θεού (ΔΙΟΝΥΣΟΣ) και η υπογραφή του καλλιτέχνη (ΕΧΣΕΚΙΑΣΕΠΟΙΕΣΕ).

Πηγή: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dionysos_Oinopion_BM_B210.jpg?uselang=el