22

22. Μαρμάρινη στήλη, όρος, που σηματοδοτεί τα όρια του ιερού της Δήμητρας στη Θάσο, τέλη 6ου—αρχές 5ου αιώνα π.Χ.  Αρχαιολογικό Μουσείο, Καβάλα.

Κείμενο (SEG XLIII 400): 

Δήμητρως ℎώρως εἰμὶ

τὠκατωνπέδω {τοῦ Ἑκατομπέδου}.

Πηγή: The Greek script. Catalogue of an Exhibition of Copies, Hellenic Ministry of Culture, Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού. [σελ. 61, εικ. 28].