2

2. Χάραγμα (graffito) στον πυθμένα ρηχού μελαμβαφούς κυπέλλου. Κεραμεικός, περ. 350 π.Χ. Αρχαιολογικό Μουσείο Κεραμεικού. Πρόκειται για πρόχειρη καταγραφή της  εργασίας μιας ομάδας δούλων ή μετοίκων, των οποίων ο κύριος πιθανότατα αναφέρεται στην αρχή του κειμένου.

Πηγή: Johnston, A. 2013. Straight, Crooked and Joined-up Writing: An Early Mediterranean View. In: K. E. Piquette & R. D. Whitehouse (eds.) Writing as Material Practice: Substance, Surface, and Medium, 193-212. London: Ubiquity Press. [σελ. 195, εικ. 3].