16

16. Στήλη ως διαφημιστική πινακίδα εργαστηρίου αρχαίου χαράκτη. Η επιγραφή είναι γραμμένη σε αρχαία ελληνικά και λατινικά. 1ος αιώνας π.Χ. Αρχαιολογικό Μουσείο, Παλἐρμο, Σικελία.

Πηγή: Keppie, L. 1991. Understanding Roman Inscriptions. Baltimore, MD: John Hopkins University Press. [σελ. 14, εικ. 2].