14

14. Χάρτης με τη διαίρεση των αλφαβήτων σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές σύμφωνα με τον Α. Kirchhoff.

Πηγή: The Greek script. Catalogue of an Exhibition of Copies, Hellenic Ministry of Culture, Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, σελ. 58-59. Αρχική πηγή: Kirchhoff, A. 1877. Studien zur Geschichte des griechischen Alphabets. Βερολίνο.