13

13. Χάρτης που δείχνει τη γεωγραφική διασπορά των ελληνικών επιγραφών.

Πηγή: The Greek script. Catalogue of an Exhibition of Copies, Hellenic Ministry of Culture, Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού. [σελ. 96-97].