12

12. Επιτύμβια στήλη από τη Νικομήδεια της Βιθυνίας, περ. 120 π.Χ. Μουσείο Λούβρου, Παρίσι. Τα γράμματα της επιγραφής είναι επιχρωματισμένα με κόκκινο χρώμα.

Πηγή:  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Funerary_stele_Louvre_Ma4498.jpg