Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία Εξώφυλλο
Abel, Otto. 1847. Makedonien vor König Philipp
Acosta-Hughes, Benjamin, Elizabeth Kosmetatou, Manuel Baumbach (επιμ.). 2004. Labored in Papyrus Leaves. Perspectives on an Epigram Collection Attributed to Posidippus (P.Mil.Vogl. VIII 309)
Adam-Veleni, Polyxeni. 2011. Thessalonike
Adams, James Noel. 1977. The Vulgar Latin of the letters of Claudius Terentianus
Adams, Winthorp Lindsay. 2010. Alexander’s Successors to 221 BC
Adrados, Francisco. 1952. La dialectología griega como fuente para el estudio de las migraciones indoeuropeas en Grecia
Adrados, Francisco. 1955. Achäisch, Ionisch und Mykenisch
Adrados, Francisco. 1976. Micénico, dialectos paramicénicos y aqueo épico
Adrados, Francisco. 1976. La creación de los dialectos griegos del primer milenio
Adrados, Francisco. 1981. Sociolingüística en griego antiguo
Adrados, Francisco. 1981. Towards a new stratigraphy of the Homeric dialect
Adrados, Francisco. 1984. La dialectología griega
Adrados, Francisco. 2003. Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: από τις απαρχές έως τις μέρες μας
Ahrens, Heinrich Ludolf. 1839. De graecae linguae dialectis. 1ος τόμ., De dialectis aeolicis et pseudoaeolicis
Ahrens, Heinrich Ludolf. 1843. De Graecae linguae dialectis. 2ος τόμ., De dialecto dorica
Akamatis, Ioannis M.. 2011. Pella
Albiani, Maria Grazia. 2001. Poseidippos von Pella
Albutt, Thomas Clifford. 1921. Greek Medicine in Rome
Ålin, Per. 1977. Mycenaean decline. Some problems and thoughts
Allamani-Souri, Victoria & Emmanouil Voutiras [Αλλαμανή-Σουρή, Bικτωρία & Eμμανουήλ Βουτυράς]. 1996. New documents from the sanctuary of Herakles Kynagidas at Beroia

Σελίδες