Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [1,66 MB]

Ο ηγέτης ως τραγικό πρόσωπο στη νεοελληνική λογοτεχνία του 20ου αιώνα. Ένα παράδειγμα.

  • Δημιουργός: Νικόλαος Κούκης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Περίληψη

Η εφαρμογή που περιγράφεται εδώ πραγματοποιήθηκε κατά το τέλος του πρώτου τετραμήνου και στην αρχή του δεύτερου τετραμήνου της σχολικής χρονιάς 2013-2014, στο πλαίσιο του μαθήματος των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Λυκείου. Σκοπός του συνταγμένου σεναρίου ήταν να διαπιστώσουν οι μαθητές πώς η λογοτεχνία “χτίζει” τον χαρακτήρα του ηγέτη που αποδεικνύεται τραγικός σε έναν κόσμο αλλαγής, στον οποίο το παλιό φθίνει και ηττάται, παρακολουθώντας τις συμπεριφορές του ήρωα και τις εκβάσεις τους. Για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού οι μαθητές, αρχικά, διάβασαν το διήγημα του Δημήτρη Χατζή με τίτλο «Σαμπεθάι Καμπιλής» και στη συνέχεια, είτε ατομικά είτε σε ομάδες προσπάθησαν να ανακαλύψουν στοιχεία για τον κεντρικό ήρωα και τα ιστορικά γεγονότα που το λογοτεχνικό κείμενο προσεγγίζει από μια σκοπιά διαφορετική από την ιστορική.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Κείμενα οπτικής επικοινωνίας (σχέδιο, ζωγραφιά, φωτογραφία)
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)09/01/2014
Χρονολογία έως14/02/2014
Σχολική μονάδα

2ο Γενικό Λύκειο Κηφισιάς

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση

Κείμενα

  • Καβάφης, Κ.Π. Τείχη.
  • Χατζής, Δημήτρης. Σαμπεθάι Καμπιλή.