Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

 • Αρχείο 1 [4,08 MB]
 • Αρχείο 2 [15,86 MB]
 • Αρχείο 3 [14,54 MB]

Καβάφης-Αναγνωστάκης: η συνάντηση των δύο ποιητών

 • Δημιουργός: Ελένη Μαλιγκάνη

 • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Λυκείου
 • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • Διαθεματικό: Όχι
 • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το σενάριο εφαρμόστηκε κατά το σχολικό έτος 2014-15 σε τμήμα της Γ΄ τάξης Λυκείου με είκοσι έναν μαθητές, κάλυψε οκτώ διδακτικές ώρες και στόχο είχε τη συγκριτική εξέταση των Κωνσταντίνου Καβάφη και Μανόλη Αναγνωστάκη, δύο μεγάλων ποιητικών μορφών της σύγχρονης νεοελληνικής λογοτεχνίας.

Κατά τη διάρκεια της Α΄ φάσης, στην ολομέλεια οι μαθητές, με τη βοήθεια σχετικών βίντεο, ενημερώθηκαν για τα βιογραφικά στοιχεία των δύο δημιουργών και για τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα της εποχής κατά την οποία έζησε ο καθένας. Παρουσιάστηκαν ενδεικτικά ποιήματά τους. Επίσης, σχολιάστηκαν, παράλληλα, δύο συγκεκριμένα ποιήματα τους και οι μαθητές κλήθηκαν να εντοπίσουν ομοιότητες στη μορφή, στο περιεχόμενο, στη γλώσσα, στο ποιητικό έναυσμα αλλά και στο ύφος των δύο κειμένων.

Κατά την κυρίως φάση –διάρκειας τεσσάρων ωρών– οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, εξέτασαν συγκριτικά και άλλα ποιήματα των δύο δημιουργών, τα οποία είτε είχαν καθοριστεί από τα φύλλα εργασίας τους, είτε επιλέχθηκαν από τους ίδιους ελεύθερα, με βάση συγκεκριμένες λέξεις που απαντώνται στο έργο και των δύο ποιητών. Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών επιχειρήθηκε η συνεξέταση των κειμένων τους, προκειμένου να ανιχνευτούν σημεία συνάντησης στη μορφή και στο περιεχόμενο της ποίησής τους.

Στη Γ΄ φάση, μετά την ανάγνωση, οι μαθητές συγκέντρωσαν πολυμεσικό υλικό σχετικό με τους δύο λογοτέχνες. Χρησιμοποιώντας αυτό το υλικό, μαζί με πληροφορίες που συνέλεξαν και συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν κατά τις προηγούμενες ώρες του σεναρίου, προχώρησαν στη δημιουργία βίντεο-αφιερώματος για τη «συνάντηση» των δύο ποιητών, με το πρόγραμμα Windows Movie Maker. Τόσο τα βίντεο που εκπόνησαν οι ομάδες όσο και οι εργασίες τους στις προηγούμενες δραστηριότητες του σεναρίου παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια και δημοσιεύτηκαν στο Wiki της τάξης.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λογοτεχνικά γένη και είδη
↘ Ποίηση-ποίημα
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Μεταπολεμική πεζογραφία/ποίηση
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Ειρωνεία
↘ Διακειμενικότητα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)10/11/2014
Χρονολογία έως15/12/2014
Σχολική μονάδα

ΓΕΛ Αξιού

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές

Κείμενα

 • Αναγνωστάκης, Μανόλης. Αντί να φωνασκώ…
 • Αναγνωστάκης, Μανόλης. Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 μ.Χ.
 • Αναγνωστάκης, Μανόλης. Νέοι της Σιδώνος, 1970.
 • Αναγνωστάκης, Μανόλης. Οι σωσίες.
 • Αναγνωστάκης, Μανόλης. Στον Νίκο Ε…1949.
 • Αναγνωστάκης, Μανόλης. Τώρα είναι απλώς θεατής…
 • Αναγνωστάκης, Μανόλης. If…
 • Αναγνωστάκης, Μανόλης. 13.12.43.
 • Καβάφης, Κωνσταντίνος. Η πόλις.
 • Καβάφης, Κωνσταντίνος. Μέρες του 1909, ’10, και ’11.
 • Καβάφης, Κωνσταντίνος. Νέοι της Σιδώνος 400 μ.Χ.
 • Καβάφης, Κωνσταντίνος. Ο Δαρείος.
 • Καβάφης, Κωνσταντίνος. Περιμένοντας τους βαρβάρους.
 • Καβάφης, Κωνσταντίνος. Στα 200 π.Χ.
 • Καβάφης, Κωνσταντίνος. Τρώες.
 • Καβάφης, Κωνσταντίνος. Φυγάδες.