Κατεβάστε το σενάριο

Συνοδευτικά

  • Αρχείο 1 [2,3 MB]

Η φύση μας μιλά. Την ακούμε;

  • Δημιουργός: Μαρία Τολυμένου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το σενάριο ασχολείται με την κατανόηση της στενής σχέσης ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον και τον άνθρωπο. Οι μαθητές, αρχικά, μέσα από τις δραστηριότητες διακρίνουν τη μηδαμινή παρουσία της φύσης στο οικιστικό περιβάλλον της πόλης και συνειδητοποιούν πόσο αυτή η απουσία επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων που κατοικούν εκεί. Εντοπίζουν επίσης μορφές καταστροφής της φύσης και διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα. Τα στοιχεία της φύσης που πρωταγωνιστούν στα λογοτεχνικά κείμενα τα οποία μελετούν οι μαθητές γίνονται οι οδηγοί τους στην πορεία συνειδητοποίησης της στενής σχέσης φύσης-ανθρώπου, καθώς και στον προβληματισμό που θα αναπτύξουν και τη στάση που θα τηρήσουν στη συνέχεια. Η προσέγγιση αυτή ελπίζουμε να οδηγήσει τους μαθητές στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της προβληματικής σχέσης του σύγχρονου ανθρώπου με τη φύση.

Διδακτική Ενότητα→ Α Γυμνασίου
↘ Φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Αφηγηματολογία
↘ Σχήματα λόγου
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Λογοτεχνικό κείμενο (quasi literature writing)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)4/2013
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ

Κείμενα

  • Γκανάς, Μιχάλης. Στα καμένα.
  • Γκάτσος, Νίκος. Ο εφιάλτης της Περσεφόνης.
  • Καλβίνο, Ίταλο. Μανιτάρια στην πόλη.
  • Χιόνης, Αργύρης. Η ομορφιά που γεννιόταν και πέθαινε.