Κατεβάστε το σενάριο

Επιχείρηση "Διάσωση των χόμπι μας"

  • Δημιουργός: Τρίμη-Κύρου Κατερίνα

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Ως αφόρμηση ακούγεται το τραγούδι «Μες στο μουσείο» της Λιλιπούπολης και ανακαλούνται επισκέψεις σε μουσεία που έκαναν εντύπωση στους/στις μαθητές/τριες. Ύστερα το τμήμα χωρίζεται σε ομάδες, οι οποίες διερευνούν διαφορετικές ψηφιακές εκθέσεις/περιηγήσεις μουσείων καθοδηγούμενες από φύλλο εργασίας, με στόχο να αποδομήσουν αυτό το είδος ιστότοπων. Ακολουθούν οι παρουσιάσεις στην ολομέλεια και η πρώτη φάση ολοκληρώνεται με τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην εμφάνιση των «κανονικών» μουσείων και εκείνων που οδήγησαν στην εμφάνιση των ψηφιακών. Σε δεύτερη φάση το τμήμα επισκέπτεται ένα μουσείο ή έναν αρχαιολογικό χώρο της πόλης ή της περιοχής τους και έπειτα όλες οι ομάδες μελετούν την ίδια ψηφιακή έκθεση/περιήγηση, που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο μουσείο ή αρχαιολογικό χώρο, ώστε να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ του «πραγματικού» και του εικονικού μουσείου ως προς: α) τη δομή και β) τα κείμενα που στη μία περίπτωση συνοδεύουν τα εκθέματα και στην άλλη τις αναρτημένες (διαδραστικές ή μη) φωτογραφίες. Αυτή η φάση ολοκληρώνεται με έναν αγώνα λογομαχίας πάνω στην πρόταση «Τα ψηφιακά μουσεία αποτελούν σημαντικότερη προσφορά στη γνώση και στον πολιτισμό από ό,τι τα «πραγματικά» μουσεία.» Τέλος, δημιουργούνται ομάδες με βάση τις προτιμήσεις των μαθητών/τριών όσον αφορά την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους, με στόχο τη δημιουργία ενός ψηφιακού μουσείου που θα διασώσει για τις επόμενες γενιές τις εναλλακτικές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου αυτής της γενιάς. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να δημιουργήσει μια ταινία μικρού μήκους που θα παρουσιάζει μια διαφορετική δραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου των εφήβων, την οποία η ομάδα θεωρεί σημαντικό να διασωθεί. Στη συνέχεια οι ταινίες αναρτώνται στον ιστότοπο του ψηφιακού μουσείου.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Α Γυμνασίου
↘ Οι δημιουργικές δραστηριότητες στη ζωή μου
↘ Ανακαλύπτω τη μαγεία της γνώσης
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ιστολόγια
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ιστολόγια
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)Αύγουστος 2014
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση