Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [2,58 MB]

Στο Μαραθώνα το 490 π.Χ

  • Δημιουργός: Βασιλική Ζέττα

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Όπως επισημαίνει και η δημιουργός του, το σενάριο στηρίζεται στην 11η Ενότητα του σχολικού βιβλίου «Ηροδότου Ιστορίες» στην οποία γίνεται λόγος για τη μάχη του Μαραθώνα. Πρόθεση της συντάκτριας ήταν να απομονωθεί το γεγονός καθεαυτό και να εξεταστεί αποκλειστικά ως ιστορική πηγή.
Τις σκοπιμότητες αυτής της στόχευσης εξυπηρετεί ο χωρισμός του δυναμικού της τάξης σε τρεις ομάδες, στοιχείο που υλοποιήθηκε με επιτυχία λόγω της σύστασης του τμήματος στο οποίο εφαρμόστηκε, δηλαδή στο Α5 τμήμα του 3ου Γυμνασίου Σερρών. Στο συγκεκριμένο τμήμα παρακολουθούσαν το μάθημα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας μόνο 12 μαθητές και μαθήτριες, καθώς οι υπόλοιποι μαθητές παρακολουθούσαν σε τμήμα ένταξης. Έτσι οι μαθητές χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες των τεσσάρων ατόμων η καθεμιά, προκειμένου να επεξεργαστούν τα Φύλλα Εργασίας του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου.
Αρχικά, δόθηκε ένα κοινό για όλες τις ομάδες Φύλλο Εργασίας, που έχει ως στόχο την ενδελεχή διερεύνηση του ιστορικού γεγονότος, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν μια πληρέστερη εικόνα του και να ανακαλύψουν «κρυμμένες ψηφίδες» του, συμπληρώνοντας τα κομμάτια του «παζλ» που λείπουν από την αναμφίβολα συνοπτικότατη και ελλιπέστατη ηροδότεια αφήγηση. Επιπρόσθετος στόχος αυτού του πρώτου κοινού Φύλλου Εργασίας είναι να ασκηθούν οι μαθητές στον έλεγχο της αξιοπιστίας και της ιδεολογικής φόρτισης συγκεκριμένων πηγών, που συμβάλλει στην αναπαραγωγή στερεοτυπικών παραστάσεων σχετικά με το ιστορικό γεγονός και τις προεκτάσεις του, στο βαθμό, βέβαια, που κάτι τέτοιο καθίσταται εφικτό λόγω της νεαρής ηλικίας τους.

Διδακτική Ενότητα→ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
↘ Α Γυμνασίου
↘ Ηροδότου Ιστορία
↘ Βιβλίο Έκτο – Ενότητα 11
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Οικογένεια
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Ταξίδι-Ελλάδα-Άλλοι τόποι
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Σύνταξη
↘ Γραφή
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Ιστορικά
↘ Συγγραφέας
↘ Ηρόδοτος
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Αρχαϊκή εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Δραματικότητα
↘ Ιστορική αφήγηση
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
→ Απαγγελία/αφήγηση/ανάγνωση
→ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)10/03/2015
Χρονολογία έως31/03/2015
Σχολική μονάδα

3ο Γυμνάσιο Σερρών

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές