Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [7,06 MB]

Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια στους δρόμους του τόπου μου

  • Δημιουργός: Αικατερίνη Μιχαλάκου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Δ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Στόχοι του σεναρίου με τίτλο «Ασφαλώς κυκλοφορώ» είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές, μέσα από διάλογο, κριτική, επιχειρηματολογία, δημιουργικότητα, συνεργασία, ομαδικές παρουσιάσεις, θεατρικό παιχνίδι, εικαστικές δημιουργίες, χρήση των εργαλείων και πηγών των νέων τεχνολογιών της κοινωνικής διάστασης που έχει ο σεβασμός σε κανόνες και η υιοθέτηση ανάλογης συμπεριφοράς στο θέμα της οδικής ασφάλειας. Επίσης η ορθή χρήση και εφαρμογή της προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, με την χρήση των εγκλίσεων: οριστική-υποτακτική-προστακτική στις προτάσεις. Επιπλέον και μια πολύ σημαντική παράμετρος: ο κριτικός εγγραμματισμός μέσω της αναζήτησης στο διαδίκτυο πηγών και πληροφοριών και της αντίστοιχης αξιοποίησής τους στη μάθηση.

Διδακτική Ενότητα→ Δ Δημοτικού
↘ Ενότητα 5: Ασφαλώς...κυκλοφορώ
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ουσιαστικά
↘ Σύνταξη
↘ Όροι της πρότασης
↘ Ονοματικό σύνολο
↘ Ρηματικό σύνολο
↘ Κύριες προτάσεις
↘ Ονοματικές δευτερεύουσες προτάσεις
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Γραφή
↘ Γράμματα
↘ Τόνοι
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Ποιήματα/τραγούδια
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Λογοτεχνία
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Εικαστικά
↘ Μελέτη Περιβάλλοντος
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Εκπαιδευτικές εκδρομές
↘ Ερευνητικές Εργασίες – Project
↘ Θεατρική Αγωγή
↘ Περιβαλλοντική Αγωγή
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)10/12/2012
Χρονολογία έως20/12/2012
Σχολική μονάδα

8ο Δ.Σ. Πατρών

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση