Κατεβάστε το σενάριο

Μια ιστοεξερεύνηση (WebQuest) για τον Μανόλη Αναγνωστάκη

  • Δημιουργός: Νικόλαος Κούκης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Περίληψη

Το θέμα του παρόντος σεναρίου είναι να μελετήσουν οι μαθητές τη ζωή και το έργο του ποιητή Μανόλη Αναγνωστάκη με σημείο αναφοράς υλικό που θα αντλήσουν από το διαδίκτυο με τη συνδρομή μιας ιστοεξερεύνησης που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό. Για την πραγματοποίηση της διαδικασίας εύρεσης, μεταφόρτωσης και επεξεργασίας του σχετικού υλικού από το διαδίκτυο, οι μαθητές θα εργαστούν, για τέσσερις, από τις συνολικά οκτώ, διδακτικές ώρες, στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου, σε ομάδες με διαφορετικά φύλλα εργασίας και πολλαπλά επίπεδα/άξονες διερεύνησης.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λογοτεχνικά γένη και είδη
↘ Ποίηση-ποίημα
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Μεταπολεμική πεζογραφία/ποίηση
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Μελοποιημένη ποίηση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)5/2014
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση

Κείμενα

Αναγνωστάκης, Μανόλης. Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 μ.Χ.
Αναγνωστάκης, Μανόλης. Eπιτύμβιον
Αναγνωστάκης, Μανόλης. Νέοι της Σιδώνος, 1970