Κατεβάστε το σενάριο

Η κοινωνία στην τέχνη

  • Δημιουργός: Κατερίνα Τρίμη-Κύρου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Σε πρώτη φάση το τμήμα χωρισμένο σε ομάδες καθοδηγούμενες από φύλλο εργασίας εργάστηκε για την αποσαφήνιση της έννοιας του «κοινωνικού προβλήματος» και στη συνέχεια ήρθε σε επαφή με έργα που ανήκουν σε διαφορετικά είδη τέχνης και επιδιώκουν να μεταδώσουν ένα μήνυμα σχετικά με κάποιο κοινωνικό πρόβλημα. Το τμήμα συζήτησε σε ολομέλεια για τους τρόπους που αξιοποίησαν οι καλλιτέχνες για να πετύχουν τον στόχο τους. Σε δεύτερη φάση οι μαθητές/τριες ανέλαβαν ως ατομική εργασία στο σπίτι να αναζητήσουν στο διαδίκτυο εικαστικά έργα που είχαν ως πηγή έμπνευσης ένα πρόβλημα της κοινωνίας και να τα αναρτήσουν στο wiki του τμήματος, σε ειδική σελίδα με τίτλο «Ψηφιακή έκθεση του Β…». Σε τρίτη φάση οι ομάδες επέλεξαν ένα εικαστικό έργο από όσα είχαν αναρτηθεί στο wiki και έγραψαν συνεργατικά μια παράγραφο περιγραφής του επιλεγμένου έργου και μια παράγραφο αφήγησης της ιστορίας που φαντάστηκαν ότι είναι κρυμμένη στο έργο. Τα κείμενα αυτά αναρτήθηκαν στο wiki κάτω από τα έργα στα οποία αναφέρονταν και βελτιώθηκαν από τα μέλη των ομάδων, αφού έλαβαν ανατροφοδότηση από την εκπαιδευτικό.

Το τελευταίο δίωρο αφιερώθηκε σε μια παραλλαγή του ρητορικού αγωνίσματος της λογομαχίας. Μια πενταμελής ομάδα ανέλαβε τον ρόλο της κριτικής επιτροπής και το υπόλοιπο τμήμα χωρίστηκε σε δύο ομάδες, από τις οποίες η μία θα υποστήριζε τη θετική απάντηση και η άλλη την αρνητική απάντηση στο ερώτημα «Μπορεί η τέχνη να αλλάξει τον κόσμο, να λύσει τα προβλήματα που μαστίζουν την κοινωνία;».

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Β Γυμνασίου
↘ Συζητώντας για σύγχρονα κοινωνικά θέματα
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Παράγραφος
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)03/11/2013
Χρονολογία έως21/11/2013
Σχολική μονάδα

Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση